18 okt 2018

Eidsiva, TV og bredbåndsignaler - felles avtale

Til alle leilighetseiere i Sameiet Lunnstaden Leiligheter.

 


Med henvisning til seneste redegjørelse fra styret arbeider styret kontinuerlig med å identifisere tiltak som kan bedre trivselen på Lunnstaden og som er kostnadsbesparende. I den forbindelse har vi hatt kontakt med Eidsiva Bredbånd som er den leverandøren som de fleste leilighetene er tilknyttet til i forbindelse med leveranse av TV og bredbåndstjenester via kabel. Siden Eidsiva Bredbånd har individuelle avtaler med den enkelte leilighetseier har styret fremforhandlet en felles avtale for Sameiet Lunnstaden Leiligheter som vil være kostnadsbesparende, samtidig som individuelle valgmuligheter ivaretas.
 
Som det fremgår av vedlagte materiell vil en slik avtale bla innebære:
 
•    Reduserte kostnader i forhold til dagens individuelle tilkobling (ca. halvpris for grunnpakken i forhold til individuell avtale med samme bredbåndhastighet slik det er i dag).
•    Nyinnflyttede vil ha umiddelbar aksess til de kollektive produktene.
•    Rabatterte priser på individuell oppgradering av bredbåndshastighet.
•    Valgfrihet – beboeren kan for egen kostnad velge flere TV-kanaler/ TV-pakker etter eget ønske. Priser fremkommer på hjemmesiden til Eidsiva.no.
•    Ikke behov for parabolantenner.
 
Hva kreves (utdrag):
 
•    Samtlige boenheter tilknyttes avtalen (inklusiv Klubbhus)
•    Fakturering av grunnpakken skjer direkte mot sameiet og belastes felleskostnadene
•    60 måneders avtale tid
 
Hva får vi i den den kollektive pakken:
 
•    Digital grunnpakke fritid, innhold se vedlegg.
•    En Get box micro. Hver ekstra Get box micro koster kr 49 ink.mva. pr mnd og må betales separat.
•    Kollektivt internett fritid 50Mbps.
•    Modem/trådløs router/hjemmesentral.

 

Kostnad kr 399 pr måned inklusive mva., som er vesentlig lavere enn dagens individuelle nivå.


Styret foreslår at kostnaden på kr 399 dekkes innenfor dagens felleskostnader uten å øke det månedlige beløpet på felleskostnadene.. Det vil til årsmøtet i 2019 bli utarbeidet nytt forslag til budsjett for felleskostnadene hvor kostnadene til leveranse av TV og bredbåndstjenester via kabel til den enkelte vil være inkludert. En eventuell økning i felleskostnadene vil ha effekt fra 1. juli 2019.
 
Såfremt tilslutning, vil alle som har individuell avtale bli konvertert til den nye kollektive avtalen samtidig som individuell valgfrihet/oppgraderingsbehov ivaretas.
 
Med bakgrunn i overnevnte er styrets innstilling til vedtak å inngå vedlagte avtale om levering av kollektive bredbåndstjenester fra Eidsiva Bredbånd. Styret ønsker å motta tilbakemelding fra alle leilighetseiere om man tilslutter seg styrets innstilling eller ikke med frist 25. oktober 2018. Styret tar beslutning om det blir en kollektiv avtale basert på de tilbakemeldingene som er kommet innen fristen.

Ber om at alle gir en tilbakemelding som sendes styrets leder;

asgeir.solheim@fabritius.no

Mob 95768648