12 mar 2020

Lunnstaden - gassanlegget

Informasjon til alle leilighetseiere i Sameiet Lunnstaden Leiligheter.

Det var 3.partskontroll av gassanlegget på Lunnstaden i oktober 2019. Rapporten ble fremlagt i slutten av november 2019. Konklusjonen i rapporten er at det er rustutvikling på tankene og ventiler av en slik karakter at det er kritisk for driften av gasstankene. Styret har tatt initiativ til å vedlikeholde/ istandsette de alvorlige punktene eller alternativt bytte tankene. Planen var at dette arbeidet skulle gjennomføres til sommeren 2020 når snøen var borte.

Denne uken fikk vi beskjed fra Brannvesenet på Lillehammer at de ville stenge gassanlegget 8.april hvis ikke alle punkter av alvorlig karakter var utbedret. Styret har konkludert at vi ikke klarer å utbedre eller skifte tankene innen den tid. Vi er også avhengig av gass til oppvarming og drift til medio april før anlegget går over til sommerinnstilling.

Konsekvensene for leilighetseierne er;

 

  • Det settes opp en leietank ved innkjøringen til bygget som betjener bygget med gass frem til medio april. Da vil driften være som normalt. Det forventes at leietanken er installert, tilkoblet og i drift i løpet av fredag 13. mars.
  • Når leietanken fjernes medio april vil vi ikke ha gass til peiser eller koketopper i leilighetene før nye eller istandsatte gasstanker er på plass. Varme i leilighetene vil være som normalt.
  • Planen er å få alt som normalt før sommerferien i år.

Dette er til informasjon. Skulle det være spørsmål så kan undertegnede kontaktes. Det vil bli orientert om saken på Årsmøtet i påsken.

Håper alle får en fin tid på fjellet fremover!!

Mvh
Asgeir Solheim
styret