13 nov 2017

Sirkulasjonspumpe

Sirkulasjonspumpen for varmt vann er avslått i perioden 23.00 - 06.00

Som et ledd i å holde kostnadene på et fornuftig nivå, har styret valgt å ikke kjøre sirkulasjonspumpen for varmt vann i tiden 23.00 - 06.00, alle dager i uken. Det betyr at de som skal tappe varmt vann i denne perioden kan oppleve at det tar litt tid før varmtvannet kommer frem til den enkeltes uttak.

Styret mottar gjerne tilbakemeldinger fra den enkelte leilighetseier om hvordan denne endringen oppleves i praksis.