23 okt 2018

Ladestasjoner til El-bil

 

Til Sameierne Lunnstaden leiligheter.

 

Flere ladestasjoner på parkeringsplassene.

Det er i dag 16 stk ladestasjoner for biler i parkeringskjelleren. Disse er på 230V og 16 amper. Det er kommet spørsmål om mulighet for flere ladestasjoner. Dette er tatt opp med Skogvang Elektro som sier at det er kapasitet på nettet men en må oppgradere med noen nye kabelbroer i taket.

Tilbudet fra Skogvang Elektro er ca kr 13.000 inklusive mva pr nye ladestasjon. Endelig pris avhenger av antallet som melder seg nå og behovet for nye kabelbroer.

Hvis det er noen som ønsker ladestasjon på sin parkeringsplass bes det meldes til undertegnede så raskt som mulig og senest 1.november 2018. Kostnaden dekkes av den enkelte direkte med Skogvang Elektro.

Styret har fått informasjon om at det skjer ladning av El-biler i parkeringsarealet med strøm fra boder med skjøteledning over kjørearealet i anlegget. Dette er ikke akseptabelt da det er fare for overledning/ brann og at strømmen kommer fra sameiet og ikke den enkelte. Vi ber derfor den enkelte som har behov for ladning om å benytte denne muligheten til å sette opp egen ladestasjon på egen parkeringsplass.

 

Mvh

Sameiet Lunnstaden leiligheter

 

 

Asgeir Solheim

Styreleder

 

Mobil 95768648

asgeir.solheim@fabritius.no