2 nov 2018

TV- og Bredbånstjenester Eidsiva

Til alle leilighetseiere i Sameiet Lunnstaden Leiligheter.

 

Som tidligere informert har styret arbeidet med en kollektiv avtale om leveranse av TV og bredbåndstjenester via kabel fra Eidsiva Bredbånd til Sameiet Lunnstaden Leiligheter. Det ble for et par uker siden utsendt en informasjon om tilbudet fra Eidsiva Bredbånd til alle leilighetseierne. Alle ble bedt om å gi en tilbakemelding på styrets forslag til kollektiv avtale med Eidsiva Bredbånd innen 25.oktober 2018. Alle leilighetseiere har svart. Ingen leilighetseiere har sagt nei. Styret har med bakgrunn i denne tilbakemeldingen gjort sitt vedtak;

 

-          Avtalen med Eidsiva er en kollektiv avtale som gjelder for alle leilighetseiere i Sameiet. Alle dagens avtaler ( herunder de som har separat binding ) mellom leilighetseiere i Sameiet og Eidsiva vil bli terminert uten kostnad for den enkelte eier når den nye avtalen trer i kraft. Etter som leilighet 1 og 2 er en leilighet, er det 32 kontrakter med Eidsiva. Avtalen inneholder;

o   Digital grunnpakke fritid.

o   Get box Micro.

o   Kollektiv Internett fritid 50Mbps.

o   Modem/ trådløs router/ hjemmesentral.

o   Installasjon av coaxnett til hver boenhet.

-          Avtalen med Eidsiva vil inngå som en del av felleskostnadene for Sameiet. Årlig kostnad for avtalen er på kr 153.216,- inklusive mva som er kr 399,- inklusive mva pr boenhet og måned. Dette er en kostnad for den enkelte på ca halve av hva som betales i dag med individuelle avtaler. Avtalen varer i 5 år fra oppstart. Antatt oppstart er 1.januar 2019. Dagens felleskostnad økes ikke på nåværende tidspunkt pga denne avtalen. Eventuell økning i felleskostnadene vil bli vurdert i forbindelse med budsjettet for 2019 og eventuelt bli gjeldende fra 1.juli 2019.

-          Den enkelte leilighetseier i sameiet kan gjøre tilleggsbestillinger utover basispakken hos Eidsiva og denne kostnaden blir da belastet den enkelte direkte. De som i dag har tilleggsutstyr utover basispakken (flere GET bokser el.l.) beholder det utstyret og vil bli fakturert direkte av Eidsiva for dette.

-          Det har vært spørsmål om å kunne «fryse» abonnementet i perioder under året for enkelte brukere. Dette har vært tatt opp med Eidsiva men det er ikke mulig/ akseptert.

-          For Sameiere som har RiksTV må den enkelte velge hva en gjør med det videre. Alle vil få en avtale med Eidsiva som beskrevet og vedlagt.

-          Avtalen med Eidsiva er at alle leilighetseiere i Sameiet skal betale de fakturaene de får fra Eidsiva fremover, selv om det gjelder for 2019. Eidsiva vil kreditere den enkelte det de har betalt for mye fra det tidspunkt den nye kollektive avtalen trer i funksjon.

 

Styret i Sameiet Lunnstaden leiligheter har gjennomgått tilbudet fra Eidsiva på en Kollektiv levering av bredbåndstjenester. Ingen leilighetseiere har sagt nei. En leilighetseier har ikke svart etter et par purringer. Styret har på dette grunnlaget besluttet at Sameiet Lunnstaden leiligheter skal inngå foreslåtte avtale.

 

Eidsiva vil kontakte den enkelte leilighetseier innen ikraftsettelsen av den kollektive ordningen for avklaring om den enkeltes oppsett/ behov for utstyr i tråd med basispakken samt individuelle tilpasninger.

 

Kontakter hos Eidsiva Bredbånd er;

Lars E. Kirkeeide Vasslid, mob 959 81 630, lekv@eidsiva.no

Kundesenter 612 00 612

 

Kontakt hos Sameiet Lunnstaden Leiligheter er;

Asgeir Solheim, mob 957 68 648, asgeir.solheim@fabritius.no

 

 

Oslo, 2.november 2018

Sameiet Lunnstaden Leiligheter

 

 

Asgeir Solheim

styreleder