23 jan 2019

Valg av styrerepresentanter

Til:  Leilighetseiere i Sameiet Lunnstaden leiligheter


                                                 23. Januar 2019

Valg av styremedlemmer i forbindelse med Årsmøtet i Sameiet Lunnstaden leiligheter 2019.

I forbindelse med kommende Årsmøtet i Sameiet Lunnstaden leiligheter, vil vi i valgkomiteen i styre minne om at dagens 4 styremedlemmer er valgt frem til årsmøtet 2019.

Bjørn Dæhlie har varslet at han ønsker å gå ut av styret. Trond Kleivdal har varslet at han kan sitte et år til, men ønsker da å gå ut. Han kan også gå ut nå. Henrik og Asgeir er åpne på å kunne sitte i to år til og etter det gå ut.
 
Styret skal ha minimum 3 medlemmer. Et innspill er at en finner en erstatter som kommer inn for Bjørn i et år for så å velge to for to år i 2020. Optimalt bør det være to og to som velges for to år for å sikre kontinuitet.

Vi foreslår at den som kunne tenke seg å stille som styremedlem i 1 år frem til 2020 gir tilbakemelding til Marit Ramsøy  på mail mramsoy@mac.com innen 15.02.19.
Dersom det er spørsmål i forbindelse med innholdet i styrevervet ta gjerne kontakt med oss i valgkomiteen.

 


Med vennlig hilsen

Valgkomiteen
Sameiet Lunnstaden leiligheter

Marit  Ramsøy   tlf. 48142006
Aleksander Frich tlf.90870309
Henning Moéll tlf.91368808